Strana Sloboda a Solidarita predstavuje alternatívu pre mladých ľudí, strednú generáciu ale aj pre starších ľudí nezaťažených predsudkami so schopnosťou prehodnocovať svoje názory v stretoch s novými informáciami či faktami.

Veľkou výhodou SaS je že predstavuje stranu nových tvárí s čistým štítom a s odborným zázemím, čo môže znamenať čerstvý vzduch do zatuchnutého zakonzervovaného systému politckých strán na Slovensku. Aj keď vývoj parlamentnej demokracie ju u nás oproti tradičným demokraciám ešte v plienkach, vidíme aj na Slovensku postupný trend štandardizácie systému politických strán, podobný tým od nás na západ, aj keď so svojimi špecifickými anomáliami. Čiže postupne začína vznikať šanca na klasické rozdelenie politckých strán, tak ako ho môžeme vidieť v zabehnutých demokratických krajinách v Európe.

Na ľavej strane politického spektra sa presadil jeden výrazný politický subjekt Smer-SD (aj keď ja osobne Smer-SD za ľavicovú stranu nepovažujem. Ide skôr o ľavicovo tváraciu sa stranu). Na pravej strane polického spektra máme dve konzervatívne strany - SDKÚ-DS a KDH, ktoré sú tak programovo blízke že v budúcnosti je pravdepodobné spojenie týchto dvoch strán (časť liberálnych voličov SDKÚ-DS by mohla nájsť alternatívu v SaS). Vo väčšine zabenutých demokratických systémoch sa na pravej strane spektra nachádza aj liberálna strana, ktorej charakteristicou črtou je presadzovanie osobnej slobody jednotlivca. Pre liberálnu stranu a liberálneho voliča je dôležitá nielen sloboda jednotlivca v ekonomickej oblasti, kde sa automaticky vytvára priestor pre spoluprácu s pravicovými konzervatívnymi stranami, ale rovnako dôležitá je slobdoa jednotlivca aj v osobných slobodách, na ktoré majú konzervatívne strany odlišný pohľad. Aj keď aj u konzervatívnych strán vidíme pomalý a postupný prechod k liberálnejším myšlienkam v oblasti osobných slobôd (odluka cirvki od štátu, znižovanie diskriminácie ľudí inej sexuálnej orientácie, atď.).

Vyššie spomínané špecifické anomálie u nás predstavujú: HZDS - dôsledok ponovembrového vývoja - ktoré postupne odchádza do zabudnutia. SNS - strana s nacionalistickým programom a extrémistickým slovníkom sa vyskytuje aj v iných krajinách, kde je ale vytláčaná na okraj politckého spektra a nie sú legitimizované jej myšlienky umožnením účasti na vláde. Do významnej miery prispieva k podpore SNS existencia strán na etnickom princípe - SMK, z časti aj MOST-HID. Aj keď práve vznikom strany MOST-HID by mohlo začať postupné opúšťanie etnického princípu práve myšlienkou spolupráce ľudí bez ohľadu na etnickú príslušnosť. Ak by sa strane MOST-HID podarilo vysunúť SMK mimo parlament, do značnej miery by to oslabilo agendu SNS, ktorá by sa tiež mohla ocitnúť pred bránami parlamentu a jej voliči by našli alternatívu klasickej pravicovej konzervatívnej politickej strane, lebo hodnoty na ktorých SNS formálne stojí majú k strane takéhoto typu najbližšie.

Takže po štandardizácii politickej scény na Slovensku by systém politckých strán po nasledujúcich volbách mohli tvoriť SDKÚ-DS a KDH v pravicovom konzervatívnom spektre, SMER-SD v ľavicovom spektre a SaS v pravicovom liberánom spektre. Pre SaS je prirodzeným partnerom konzervatívna pravica hlavne kvôli ekonomickému programu a podporu pre liberálne myšlienky v oblasti osobných slobôd môže nájsť u politických subjektov ľavice.

Strana Sloboda a Solidarita predstavila ako prvá strana svoj volebný program pre júnové parlamentné voľby a ako jediná zaviazala svojich kandidátov zverejniť svoje majetkové pomery na politikaopen.sk.